Even Voorstellen:

Het christelijk gemengd koor Rejoice uit Hoogvliet is opgericht op 22 januari 1990. Het doel van ons koor is het zingen van christelijke liederen om zodoende Gods woord uit te dragen. Op dit moment bestaat het koor uit ongeveer 40+ enthousiaste leden.
We verlenen onze medewerking aan kerkdiensten en koorzangavonden. Daarnaast treden wij op in verpleegcentra, bejaardencentra en ziekenhuizen. Jaarlijks organiseren wij zelf een zang- en orgelavond in de Dorpskerk te Hoogvliet.

Samen zingen is onze passie, onze grootste drijfveer. Het is de reden dat we iedere keer weer doen wat we doen. Zingen daagt ons met elk nieuw project uit beter te worden en meer te bereiken. 

Draagt u Rejoice een warm hart toe, u vind de QR code op de nieuws pagina.