Arjan en Edith Post
Everhard Zwart
Koorzangavond
Martin Zonnenberg
Henk-Jan en Janneke Drost
Marcel en Lydia Zimmer
Kees Alers

Oprichting 22 januari 1990

Nadat enkele enthousiaste gemeenteleden hadden bedacht om een koor op te richten dat vlotte geestelijke liederen wilde gaan zingen, werd al snel een onderkomen gevonden in de Antwoordkerk. Op 22 januari 1990 was daar de eerste repetitie. Na hard repeteren onder de toenmalige dirigent Richard Vos kwam in medio september 1990 de eerste medewerking in de Deltakerk. Sinds de sluiting van de Antwoordkerk vinden de repetities plaats in de Dorpskerk.  In de loop der tijd vonden er een aantal  dirigent wisselingen  plaats, Richard Vos ging Rejoice verlaten Anne Vroone nam even zijn plaats in en kort daarna werd Arie de Korte dirigent van Rejoice. Sinds zijn vertrek in 2001 is Ingrid Luijten - Poort  de dirigente van Rejoice. 

In augustus 2002 kwam Vincent van Dam als vaste begeleider bij medewerkingen en concerte bij Rejoice.


1995 -2010

Na hard repeteren werd in 1995 ter gelegenheid van het eerste lustrum een muziekcassette opgenomen. Aan dit lustrum werkte het Zalmplaat kinderkoor o.l.v. Dick Baai en het koperensemble van DES mee. Gelukkig ging het koor mee met de tijd. Een jaar later bracht het koor samen met het jongenkoor ''Sola Fide'' uit Oldenbroek een kerst cd uit, ''Come let us adore him''. 
Ook in de jaren daarna zat Rejoice niet stil. Zo werden er koor- en zang- en orgelavonden georganiseerd. Daar werkten achtereenvolgens aan mee: het mannenkoor de IJselzangers uit Krimpen aan de IJssel o.l.v. Everhard Zwart en muziekvereniging Krooswijk uit Oud-Beijerland. Daarnaast werd Rejoice uitgenodigd om mee te werken aan het Schipperskerstfeest in de Rotterdamse Doelen. In 1999 werd Rejoice gevraagd om mee te werken aan een TV opname voor Nederland Zingt. Dit werd opgenomen in De Grote of Sint – Laurenskerk in Rotterdam. In datzelfde jaar organiseerde Rejoice samen met Rejoice uit Mijnsheerenland een concert voor Kosovo. Dit concert is tevens op cd gezet, de opbrengst was voor de slachtoffers in KosovoIn 2000 bestond Rejoice 10 jaar en werd dus het tweede lustrumconcert gehouden. Voor deze gelegenheid werd de Vocalgroep Voisix uitgenodigd. Tevens werd de cd ''Nooit alleen'' uitgebracht en gepresenteerd.  Ook heeft Rejoice dat jaar een avond georganiseerd voor drugsverslaafden van stichting ''De Hoop'' uit Dordrecht. Dit project heette ''Onderdak.''  In 2001 was er lenteconcert m.m.v. het meisjeskoor Laudate Deum uit Sliedrecht o.l.v. Vincent van Dam.  In het jaar daarna werkte Rejoice mee aan de toen jaarlijkse terugkerende Volkskerstzang in de Rotterdamse Doelen. Daarna was er een herfstconcert waaraan meewerkten blazerskwartet con Sequenza uit Delft en het mannenkoor de IJsselzangers o.l.v. Everhard Zwart.
Op 22 januari 2005 had Rejoice het derde lustrum. Rejoice werkte in dit jaar mee aan een concert bij de Slagsingers uit Barendrecht. Kees Alers begeleidde beide koren met dwarsfluit. Het jaar daarna werd Rejoice uitgenodigd om mee te werken aan een Passie- en Paassamenzang in Streefkerk. Daaraan werkten mee: christelijk gemengd koor de Lovende stemmen uit Streefkerk, Noortje van Middelkoop, panfluit en Martin Zonnenberg, orgel. In 2007 organiseerde Rejoice “koren in concert met Martin Zonnenberg”. Buiten Rejoice werkte ook de Slagsingers uit Barendrecht mee en het christelijk gemengd koor de Lovende stemmen uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam. In 2008 was er een concert met het Zuid Holland Koor uit Bergambacht o.l.v. Peter Boelen. Deze koren werden begeleid door Hendrie Westra op marimba. In december van dat jaar was er een kerstconcert in de Antwoordkerk van het Randstedelijk mannenkoor o.l.v. Arjan Breukhoven. De koren werden begeleid door Everhard Zwart, orgel. Ook Rejoice werd gevraagd om mee te werken aan dit concert. In 2009 ging Rejoice naar Bodegraven voor een concert met het Zuid Holland Koor. Daar werkten aan mee: Corné van der Giesen, panfluit en Lydia van Mourik, dwarsfluit. In dit jaar was er ook een korenavond van alle Hoogvlietse koren in de Antwoordkerk waarbij Janneke Drost klarinet en Henk-Jan Drost  trompet speelden.

2010 - 2020

In januari 2010 vierde Rejoice haar vierde lustrum. Voor dit speciale concert werd het trompettistenduo Arjan en Edith Post uitgenodigd. In juni was het Lustrum-uitje naar Elspeet. In november van dat jaar organiseerde de protestantse kerk van Hoogvliet een koor- en samenzangavond in de Antwoordkerk waaraan Rejoice ook meewerkte. Het jaar werd afgesloten met een kerstconcert van muziekvereniging Oefening Baart Kunst uit Pernis. 
In 2011 organiseerde Rejoice  een Lente concert. Daarbij werd stil gestaan dat Ingrid Luijten - Poort 10 jaar onze dirigente was.Voor dit concert was haar voormalig studiegenoot Noortje van Middelkoop, panfluit, uitgenodigd. 
In maart 2012 organiseerde Rejoice een concert met als thema " Tot glorie van Uw naam". Aan dit concert werd meegewerkt door het muzikale echtpaar Henk-Jan(trompet) en Janneke Drost (klarinet). 
Februari 2013 werkte Rejoice mee aan de Wereldkankerdag. Deze werd georganiseerd door de stichting ANKH, Inloophuis Hoogvliet. Bij terugkomst van de lampionnenoptocht werden de lopers door Rejoice toegezongen. In maart werkte Rejoice mee aan een Zangavond in het verzorgingstehuis Havenlicht in Pernis. In maart stond ook het jaarlijks concert van Rejoice op de agenda. Aan dit concert werkte het zangduo Marcel en Lydia Zimmer mee.  
In april 2014 organiseerde Rejoice weer haar jaarlijkse concert. Aan dit concert werkte de bekende dwarsfluitist Kees Alers mee. 
2015 was voor Rejoice opnieuw een jubileumjaar. Rejoice bestond 25 jaar. In de eredienst van januari zongen wij o.a. het Jubileumlied dat speciaal voor Rejoice is gemaakt door Vincent van Dam. Voor de leden en partners werd die maand een gezellige avond georganiseerd. In maart hielden wij ons Jubileumconcert. Aan dit concert werkte The Martin Mans Formation mee. Naast diverse liederen uit hun eigen repertoire  zongen de twee koren ook diverse liederen gezamenlijk. De koren werden begeleid door Vincent van Dam, piano en Martin Mans, orgel. Ingrid Luijten-Poort had de algehele leiding van ons Jubileumconcert. In september was het kooruitje. De Jubileumcommissie had een fietspuzzeltocht georganiseerd en  ‘s avonds zijn we met elkaar gaan eten.  Dat jaar organiseerde Rejoice ook een kerstconcert. Aan dit concert werkte het Christelijk Jeugdkoor "JOY " uit Streefkerk mee, o.l.v. Vincent van Dam. De koren werden begeleid door Kees de Bruin op piano. Robin Jansen van Galen begeleidde Rejoice. 


April 2016 organiseerde Rejoice een Voorjaarsconcert. Aan dit concert werd meegewerkt door Hendrie Westra, marimba. Dat jaar hebben wij ook een zangworkshop gehouden met Caspar de Jonge. In december volgde nog een Kerstzangavond in de Antwoordkerk. 
Ook in 2017 werd een Voorjaarsconcert gehouden. Dit was een uitwisselingsconcert met het Interkerkelijk Koor Rejoice uit Zuidland. Zo hadden wij twee, geslaagde, concerten. Een in Hoogvliet en een in Zuidland.
Omdat de Antwoordkerk in 2018 zou gaan sluiten was de eerste medewerking al op 20 januari. Dit was een zangavond van de koren die verbonden waren aan de Antwoordkerk. In maart en september van dat jaar werd Rineke de Wit uitgenodigd voor een Workshop. Zij leerde ons diverse zangtechnieken. In april werkte Rineke mee aan het jaarlijks concert van Rejoice. Dit was tevens het laatste concert van Rejoice in de Antwoordkerk. De concerten worden vanaf 2019 voortgezet in de Dorpskerk in Hoogvliet. In december werkte wij mee aan het adventsconcert in Krimpen a/d Lek. Dit was i.s.m. het Mannenensemble Maranatha o.l.v.: Willem Nijhof. Naast Rejoice werkte ook het kinderkoor de Regenboog mee o.l.v. Hidde Zwart, Carina Bossenbroek panfluit. 
In maart 2019 was er het gebruikelijke voorjaarsconcert van Rejoice met medewerking van mannenensemble Maranatha uit Ouderkerk aan de Amstel olv Willem Nijhof. 
In december was er een medewerking bij de Stichting koffieconcerten in de Dorpskerk van Hoogvliet.

2020 -

Het jaar 2020 zou in het teken staan van het 30 jarig jubileum van Rejoice. Door Corona kwamen helaas alle concerten en medewerkingen te vervallen. Zij werden doorgeschoven naar het volgend jaar. Pas in het nieuwe jaar van 2022 konden wij  onze repetities weer helemaal hervatten. Het uitgestelde Jubileumconcert heeft plaatsgevonden op 12 maart 2022. Noortje van Middelkoop verleende, met haar panfluit, hieraan haar medewerking. We kijken terug op een mooi jubileumconcert dat in het teken stond van de Oekraïne.
Inmiddels zijn we weer enige maanden verder en zijn er ook weer medewerkingen geweest. Na de kerstperiode waren de repetities vooral gericht zijn op ons concert van 18 maart 2023. Het concert in maart was zeer geslaagd. We ontvingen veel positieve reacties. Aan dit concert werkte Marjolein de Wit mee. Zij speelde zowel op dwarsfluit als op de penny whistle, een Iers blaasinstrument. Daarna volgde een periode om een aantal nieuwe liederen in te studeren en een aantal medewerkingen te verlenen, op weg naar de zomerstop en de repetities voor de kerstperiode. 
December 2023 verleenden we onze medewerking aan de kerstzangmiddag in de Dorpskerk van Hoogvliet. Hierop ontvingen wij veel positieve reacties. 

De toekomst

Rejoice heeft in de afgelopen jaren veel georganiseerd en zal dit ook blijven doen naast, medewerkingen aan diverse projecten, erediensten en  andere uitvoeringen.